YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ BİRİM FİYATLARI

3313
yatay sondaj fiyatlari
yatay sondaj fiyatlari

Yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarının belirlenmesini birçok etmene bağlayabiliriz. Öncelikle Yönlendirilebilir yatay sondaj makinelere Türkiye’de üretilmemektedir. Bu makineler ülkemize dışarıdan ithal edilmektedir. Makineler en çok Amerika ve Avrupa’dan ülkemize ithal edilmektedir. Dolayısıyla makinelerin ithalatında Euro ve dolar kullanılmaktadır. Ülkemizde döviz kurlarının sürekli yükseliş eğiliminde olması yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarına da doğrudan yansımaktadır. Yönlendirilebilir yatay sondaj firmaları makine parçalarını da ithal etmek zorundadırlar. Çünkü orijinal olmayan makine parçaları, sondaj makinesine zarar verebilmekte ve aynı zamanda orijinal parçanın işlevine görmemektedir. Delgi uçları ve genişletme başlıkları gibi sık kullanılan ve çabuk yıpranan sondaj ekipmanları da yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarına doğrudan etki etmektedir.
Yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarını etkileyen belki de en önemli unsurlardan biriside uygulama yapılacak zemindir. Delgi yapılacak zeminleri yumuşak, orta sert ve sert yani kaya zemin olarak üç sınıfta inceleyebiliriz. Yumuşak zeminlerde yapılacak delgi ve genişletmede harcanacak su, sondaj kimyasalları, makine yakıtı, sondaj takımının amortismanı ve zaman çok daha azdır. Orta sert zeminlerdeki maliyet ve yıpranma yumuşak zeminlere oranla 2 ve/veya 3 kata kadar daha fazla olacaktır. Sert kaya zeminleri ele alacak olursak bu zeminlerdeki birim fiyatlama, yumuşak ve orta sert zeminin çok üzerinde olacaktır. Çünkü sert kaya olarak adlandırdığımız zeminlerde özel delgi ve genişletme başlıkları kullanılmakta bunlarla birlikte zemine enjekte edilmek üzere tonlar su ve bir çok özel sondaj kimyasalları kullanılmaktadır. Sert kaya zeminleri delinmesinde uzun bir zaman harcanması hem sondaj takımlarını yıpratacak hem makine yakıt maliyetini arttıracaktır. Bunlar yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarına doğrudan yansıyacaktır.
Yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarını belirleyen bir diğer unsur ise yapılacak işin şehir merkezlerinde veya şehrin dışında olmasıdır. Şehrin merkezinde yapılan işlerde birim fiyatları arttıran unsurların başında alt yapıların dolu olmasını sayabiliriz. Şehir merkezlerinde alt yapılarda kanal, su, gaz, telekom, fiber hatlar gibi bir çok alt yapı mevcuttur. Yeni bir hat kuracak yatay sondaj firması mevcut alt yapıya zarar vermeden bu hattı oluşturmalıdır. Fakat alt yapının dolu olması diğer hatlara zarar verme riskini arttırmaktadır. Aynı zamanda şehir içinde temiz su temini ve nokta kazılar gibi ihtiyaçları karşılamak ta zor ve maliyetlidir. Bütün bunlar yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarına olumsuz yansımaktadır. Şehir dışında yapılan işlerde ise alt yapının boş olması, temiz su ve kazı maliyetlerinin düşük olması ise birim fiyatlara olumlu yansıyacaktır.
Ülkemizde yönlendirilebilir yatay sondaj operatörü de maalesef yeterli sayıda yetiştirilememektedir. Mevcut makine operatörlerinin sayısı da oldukça azdır. Bu sebeple yönlendirilebilir yatay sondaj firmaları bu sektörde çalışan personeller büyük maliyetlerle istihdam etmektedirler. Bu durumda yine yönlendirilebilir yatay sondaj birim fiyatlarına olumsuz olarak yansımaktadır.